Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Карта на сайта    
     
  Начало  
  Online консултации  
  Партньори  
  Контакти  
  Форум  
     
  За НЦН  
     Структура на НЦН
   Услуги, които предлага НЦН
    · Административни услуги
   Регистри
    · Регистър 1 - Списък на субституиращи и поддържащи програми в България
    · Регистър 2
      ·· Регистър 21 - Списък на рехабилитационни програми
      ·· Регистър 22 - Списък на долечебни програми
 
     
  Нормативни актове  
     Международни конвенции
   Национални правни актове
    · ЗКНВП
    · Наредба №24
    · Наредба №30
    · Устройствен правилник на НЦН
 
     
  Национални програми и стратегии   
     
  Дейности  
     Превенция
    · Основна информация
    · Карта на превантивните центрове в България
   Лечение
    · Основна информация
    · Карта за лечение в България
   Рехабилитация
   Намаляване на здравните щети и лаборатория
   Национален Фокусен Център
   ИКЦ - Център за информация, консултации и насочване към лечение
 
     
  Обучение  
     Курсове и програми
    · Обучение на ръководители на метадонови програми
   Семинари и публичност
    · Медикаментозно лечение на зависимости
    · Обучение на експерти от ДАЗД
    · Оценка на ефективността на лечебни програми
    · TAIEX семинар
    · Тренинг в мотивационно интервюиране
    · Лечение на зависимости в България
    · Тренинг в социални умения
 
     
  Доклади и информация  
     
  Полезна информация  
     Полезно за родители и учители  
     Безплатни лабораторни изследвания  
     Лекарствени средства  
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg