Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Актуално и предстоящо - Архив  
  Актуално и предстоящо - Архив    
     
     
 

СЪОБЩЕНИЕ

Учтиво Ви каним да вземете участие в акцията, посветена на проблемите на наркоманиите и алкохолизма.
На 28 август ще се състои футболен турнир "4:0 за хората" в помощ на зависими, които са взели решение да победят зависимостта си и да се завърнат към пълноценен начин на живот в обществото.

Главното послание на мероприятието е: "Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора."

В турнира ще вземат участие хора, които участват в програми за лечение и рехабилитация от наркомании и алкохолизъм, както и доброволци, посветили своя живот да помагат на хора, обхванати от клопката на зависимостта.

Очаква се да вземат участие неправителствените организации "Реванш", "Ново начало", "Билани", "Бетел", "Рето", "Солидарност", "Отвори очи", "Ренесанс", "Инициатива за здраве", "Erfolg" и "Жива".

Също така сред поканените гости на събитието: Община гр. София, ПИЦ София.

В 14:00 часа турнирът ще бъде закрит от играчи на националния отбор на България по футбол. Тяхната подкрепа и внимание към участниците в турнира ще помогне в промяната на отношението на обществото към зависимите.

Очакваме Ви на 28 август 2017г. Началото от 10:00 часа на адрес: гр. София, Студентски град, ул. "8-ми Декември" 1, Футболен комплекс "Бонсист".

Покана

 

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение "Превенция и оказване на първа помощ при свръхдоза". Обучението има за цел да запознае участниците с признаците на интоксикацията при употреба на ПАВ, както и да ги подготви за превенция и оказване на първа помощ при свръхдоза.

Обучението е с продължителност 16 учебни часа и включва следните основни теми:

 • Основни категории психоактивни вещества
 • Определение за свръхдоза, толеранс
 • Превенция на свръхдоза
 • Рискови фактори за свръхдоза с опиоиди
 • Признаци на интоксикация при употреба на ПАВ
 • Методи за оказване на първа помощ при свръхдоза
 • Действие и приложение на Налоксон при свръхдоза от опиати

Лектори в обучението ще бъдат доц. д-р Маргарита Гешева, д.м., токсиколог (УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"), д-р Людмила Нейкова, д.м., токсиколог (ВМА), д-р Ана Николова, спешна медицина (УМБАЛ "Св. Анна") и експерти от НЦН.

Участниците, завършили обучението, получават Сертификат по образец, утвърден от директора на НЦН.

Обучението е предназначено за лекари, психолози, медицински сестри, социални работници и други специалисти, работещите в областта на лечението и рехабилитацията на зависимостта към наркотични вещества.

Обучението ще бъде проведено в рамките на 2 дни в периода 19-23 юни 2017 г. и може да включи до 30 участника.

Моля да потвърдите дали бихте желали да участвате в това обучение до 31.05.2017 г. в деловодството на НЦН или на e-mail: n.butorin@ncn-bg.org или ncn@ncn-bg.org.

 

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл. 9 от Наредба № 8 от 07.09.2011 г. на Министерство на здравеопазването, Националният център по наркомании организира обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация по част от професия "Сътрудник, социални дейности".

След успешно завършване на програмата и полагане на изпит, обучените лица ще получат Удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на Министерство на образованието и науката) за част от професия "Сътрудник, социални дейности".

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до директора на НЦН;
 • Автобиография;
 • Документ, удостоверяващ завършен курс на лечение, психосоциална рехабилитация или системно участие в групи за взаимопомощ;
 • Диплома за средно образование;
 • Мотивационно писмо.

Документи се приемат в деловодството на НЦН до 18.04.2017 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 28.04.2017 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението.

Програма на обучението

 

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании набира кандидати за лектори за предстоящ курс на обучение за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, при следните критерии:

 • Да имат не по-малко от 7 години практика в областта на зависимостите;
 • Да имат опит като лектори. Предимство имат лекторите с по-голям опит;
 • Възможност за обучителна дейност на място в НЦН.

За обучителен семинар 2 от същия предстоящ курс на обучение за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди:

 • Да са завършили Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, и да са или били ръководители или лекуващи лекари психиатри в програми по Наредба № 2 от 20.06.2012 г. на МЗ не по-малко от 5 години.

Програмата на обучението, утвърдена от министъра на здравеопозването, е качена на сайта на НЦН на следния линк:

Програма

Документи се приемат до 17.03.2017 г. в деловодството на НЦН.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (изд. от МЗ, изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.), през 2017 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Документи се приемат в деловодството на НЦН до 15.02.2017 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 28.02.2017 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Програма на обучението

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 4 на Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (изд. от МЗ, обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2011 г.), през 2017 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Документи се приемат в деловодството на НЦН от 01.03.2017 г. до 13.04.2017 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 28.04.2017 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Програма на обучението

 

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. под резолюция 42/112 и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. В световен мащаб дейностите, свързани с отбелязване на този ден, се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества. На този ден Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността. Тази година кампанията е насочена към идеята за вслушване в децата и насърчаване на техните възможности под надслов "Първо се вслушай / Да чуем децата и младежите е първата стъпка да пораснат здрави и защитени".

"Първо се вслушай" е инициатива за увеличаване на подкрепата за превенция на употребата на наркотични вещества, която се основава на науката и по този начин е ефективна инвестиция за благосъстоянието на децата и младежите, техните семейства и социалната им среда. Докато децата напредват през своето юношество, те се развиват, изследват и имат възможност да реализират своя уникален потенциал. През този период те са и много уязвими към девиантно/нездраво/ поведение, включително употреба на наркотични вещества, цигари и алкохол. За да се предпазят от тази опасност, подрастващите трябва да бадат изслушвани с топлина и загриженост, да се насърчават уменията им и да им се предоставят възможности за развитие.

Национален център по наркомании е съорганизатор на дискусионен форум по повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, който ще се проведе на 30.06. и 01.07. 2016 в гр. София с участие на:

 • ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА;
 • НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 43 НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
 • ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА;
 • ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании набира кандидати за лектори за предстоящ курс на обучение за ръководители на програми за лечение с агонист и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди, при следните критерии:

 • Да имат не по-малко от 7 години практика в областта на зависимостите;
 • Да имат опит като лектори. Предимство имат лекторите с по-голям опит;
 • Възможност за обучителна дейност на място в НЦН.

За обучителен семинар 2 от същия предстоящ курс на обучение за ръководители на програми за лечение с агонист и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди:

 • Да са завършили Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с агонист и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди и да са или били ръководители или лекуващи лекари психиатри в програми по Наредба № 2 от 20. 06. 2012 г., издадена от МЗ не по-малко от 5 години.

Програмата на обучението, утвърдена от министъра на здравеопозването, е качена на сайта на НЦН на следния линк:
Програма

Документи се приемат до 10.05.2016 г. в деловодството на НЦН.

 

На 19.11.2015 година Националният съвет по наркотичните вещества прие становища и анализи на националните консултанти и медицински експерти и взе решение да не се разрешава използването на марихуаната и нейните деривати за медицински цели.

За допълнителна информация:
статия в сайта на Министерство на здравеопазването

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (изд. от МЗ, обн. ДВ., бр. 42 от 29.06.2012 г.), през 2016 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Документи се приемат в деловодството на НЦН от 02.01.2016 г. до 15.02.2016 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 28.02.2016 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Програма

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Документи се приемат в деловодството на НЦН от 01.03.2016 г. до 15.04.2016 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 30.04.2016 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Програма

Национален център по наркомании

 

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) - Стратегическа задача 3 "Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми", Задача 3.1 "Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на Национално и общинско ниво" подзадача В) "Разкриване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация тип: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центраве за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип "Терапевтична общност", Минесота модел и други)":

 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 5 места за 6 месеца за програма за неопиатна зависимост
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 5 места за 6 месеца за програма за комбинирана зависимост
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 3 места за 6 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години
 • 6 места за 6 месеца в нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация тип "drug free"
 • 3 места за 6 месеца за програма за превенция на рецидив

Краен срок за набиране на предложенията е: 10.12.2015 година, 17.30 часа.

Информация вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2015 г.

Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Инструкции изтегли
Формуляр за отчет на извършените дейности изтегли
Насоки за кандидатстване изтегли
 

Национален център по наркомании обявява процедура по набиране на изпълнители (преводачески фирми) с опит в преводаческите услуги на специализирана литература в областта на наркотиците и наркоманиите, с цел превод от български език на английски език на Годишен доклад 2015 г. (7 Работни книги).

 • Обем на превода: 203 стандартни машинописни страници;
 • Срок на изпълнение: 11.12.2015 г.;
 • Изисквания към участниците:
  • Всеки участник трябва да разполага с валидна квалификация на преводачите за съответния вид превод и документ, удостоверяващ езиковата квалификация на преводача;
  • Преводът следва да е редактиран, придържащ се към логиката, смисъла, стила и формата на оригинала;
  • Всеки участник да предостави:
   • препоръки от свои клиенти;
   • ценова оферта и проект на договор по предложения материал за работа
 • Изисквания към преводите и организацията на работата:
  • Преводите трябва да бъдат извършени качествено и в срок;
  • Всички преводи трябва да бъдат извършени от преводачи, имащи опит в превода на специализирана литература в областта на наркотиците и наркоманиите.
 • Поради големия обем на материала Възложителят може да избере един или няколко изпълнителя на превода (за превод на пълния обем или за превод на отделни Работни книги).

На изпълнителите ще бъде предоставен следния материал за работа (целия обем или отделни Работни книги):

 • Работна книга "Политика за наркотиците" (16 печатни стр.; 25356 знака или 14 стр. за превод);
 • Работна книга "Законова рамка" (23 печатни стр.; 43042 знака или 24 стр. за превод);
 • Работна книга "Превенция" (34 печатни стр.; 74975 знака или 41 стр. за превод);
 • Работна книга "Лечение" (27 печатни стр.; 27053 знака или 15 стр. за превод);
 • Работна книга "Вреди и намаляване на вредите" (35 печатни стр.; 80349 знака или 45 стр. за превод);
 • Работна книга "Пазар и престъпност" (32 печатни стр.; 43369 знака или 24 стр. за превод);
 • Работна книга "Затвор" (30 печатни страници; 72166 знака или 40 стр. за превод)
   
   
Публичната покана, както и ID 9020641 / номера на поканата / от АОП изтегли
Декларация по Чл. 47 от ЗОП изтегли
Декларация по Чл. 50 от ЗОП изтегли
 

НЦН реализира Програма за обучение за получаване на професионална квалификация по част от професия "Сътрудник, социални дейности"

От 14.03.2011 година, Националният център по наркомании стартира съвместно с "Център за регионално развитие" ООД реализирането на Програма за обучение на хора, които пряко участват в осъществяването на програми за психосоциална рехабилитация за получаване на професионална квалификация по част от професия "Сътрудник, социални дейности". Програмата се осъществява в изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредба № 30 / 20.12.2000г. на Министерство на здравеопазването и се финансира по Националната стратегия за борба с наркотиците (2009 – 2013).

След успешно завършване на програмата и полагане на изпит, обучените лица ще получат Удостоверение за професионално обучение (образец 3-37 на Министерство на образованието, младежта и науката) за част от професия "Сътрудник, социални дейности".

 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg