Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Лечение на зависимости в България    
     
     
     
 
Националният център по наркомании организира семинар – дискусия с журналисти на тема "Лечение на зависимости в България – тенденции и перспективи", който се проведе на 09.12.2008 г., от 10.00 ч. в Център за култура и дебат "Червената къща" в гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 15.
Употребата на наркотици е значим здравен и социален проблем за отделния човек и обществото, в което живеем. Ежедневно говорим за наркодилърите, за видовете наркотици, които се употребяват, но малко говорим за трудностите и проблемите, с които се сблъскват хората, зависими от наркотици, техните семейства и близки. Проблемът за лечението на зависимостта излиза от сферата на личния проблем на отделния човек, зависим от наркотици и се превръща в проблем на обществото и всички нас – приятелите, съседите, лекарите, учителите и други професионалисти.
Информирането на обществото за различните аспекти на проблема за зависимостта от наркотици, особено за възможностите за лечение на зависимостта, е един от начините да помогнем както на отделния човек, така и да се опитаме да променим обществените нагласи по този въпрос.
Целта на срещата беше да бъдат представени възможностите за лечение и рехабилитация на зависимости в България, перспективите за развитие на лечебна система в съответствие със специфичните условия в страната и европейските практики в тази област.
По данни на Националния фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация в Националния център по наркомании, основният дял на търсещите за пръв път лечение в България през 2007г. е 26%, за сравнение през 2002г. той е бил 32 %, а през 2006г. е бил 17%.
По данни, получени чрез въпросници за пациенти с проблем с употребата на наркотици - системата "Мулти Сити", броят на потърсилите лечение през 2007г. е около 2 500, от които приблизително 1 500 са потърсилите за първи път лечение, а останалите продължават лечението си от предишни години.
Също по данни на Националния фокусен център, през 2007г. се наблюдава тенденция на нарастване на употребата на амфетамини, кокаин и екстази за сметка на употребата на хероин.


 
  През последните 3 години постепенно се промени ситуацията по отношение на възможностите за лечение на зависимостта към наркотици:
 • Местата за лечение в субституиращи и поддържащи програми в България се увеличиха многократно
 • Съществува мрежа от програми за субституиращо и поддържащо лечение в цялата страна за над 4 000 пациенти
 • Обучени са голям брой специалисти – лекари, психолози, социални работници, медицински сестри в различни терапевтични интервенции и умения
 • Развиват се различни програми за работа с родители, братя, сестри, приятели на зависими пациенти
 • Развиват се програми за лечение без лекарства / Drug free/
 
     
  Съществуват и редица трудности свързани с достъпа до лечение:
 • Броят и местата в държавните и общински програми за субституиращо и поддържащо лечение са недостатъчни и не са достъпни териториално
 • Системата от програми за лечение без лекарства (от типа "Drug free") е слабо развита
 • Съществуват отрицателни нагласи към хората, зависими от наркотици, особено в по-малките населени места, поради което те се страхуват да търсят лечение
 • Лечението и психосоциалната рехабилитация на зависими пациенти все още не е приоритет на вземащите решения на национално и местно ниво
 • Недостатъчно са развити специфични програми за хора с неопиатна зависимост
 
     
  По време на събитието бяха представени възможностите за лечение и рехабилитация на зависимости в България, перспективите за развитие на лечебна система в съответствие със специфичните условия в страната и европейските практики в тази област.
В представянето на възможностите за лечение взеха участие ръководители на програми за субстиуиращо и поддържащо лечение, на програми от типа "терапевтична общност", на дневни центрове и на програми за рехабилитация и ресоциализация на зависими индивиди.
 
     
 

07.03.2010г.

Презентации направиха:
 • д-р Цвета Райчева – Директор на Национален център по наркомании – изтегли
 • г-н Момчил Василев – Директор на Дирекция "Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация" в НЦН.
 • Д-р Цветелина Дончева – ръководител на " АГПСМП – ЦПЗ – Варна ЕООД" - Интензивна извънболнична рехабилитационна програма за лица със зависимости към наркотични вещества - изтегли
 
     
  В рамките на събитието беше представена изложба от произведения на пациенти, участващи в програми, в които се използват художествени и артистични методи при рехабилитация и ресоциализация на зависими лица.
Д-р Цвета Райчева от името на Национален център по наркомании връчи следните награди:
 
     
 
 1. Награда за "Най – широко използване на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица" получи АГПСМП – ЦПЗ – Варна ЕООД
  Интензивна извънболнична рехабилитационна програма за лица със зависимости към наркотични вещества.
 2. Награда за "Най – креативно използване на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица" получи Програма "Дневен Център Солидарност" на Сдружение Борба с епидемичните болести и наркомании
 3. Награда за "Въвеждане на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица" получи МПП на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.
 4. Награда "Използване на художествените и артистични методи в групова работа при рехабилитацията и ресоциализацията на зависими лица" получи ЕТ "Амбулатория за индивидуална практика за специализирана психиатрична медицинска помощ – д-р Александър Канчелов".
 
     
  Галерия - разгледай  
     
     
   
   
 
 
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2018. Всички права запазени. design&support: www.need.bg