Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Тренинг в мотивационно интервюиране    
     
     
  Националният център по наркомании и Български институт по зависимости продължиха и през 2010 година традицията за продължаващо обучение в областта на мотивационното интервюиране. Проведеното обучение беше реализирано със средства от Националната стратегия за борба с наркотиците 2009 – 2013г.

Обучители на семинара бяха: Ерик Книфстръом от Малмъо – Швеция и д-р Георги Василев от Български институт по зависимости.
В периода от 13 до 15.02.2010 г. бяха тренирани шестнадесет професионалисти от София, Бургас, Русе във второ ниво за напреднали.

Основни теми на семинара бяха:
 1. Духът на мотивационното интервюиране.
 2. Видове говорене с клиента.
 3. Резистентност и поведение на консултанта при резистентно поведение на клиента.
 4. Терапевтични подходи при затвърждаване на мотивацията на клиента за промяна.
 5. Преминаване към създаване на план за промяна и получаване на ангажимент за неговото изпълнение от страна на клиента.
Отново основната част от тренинга премина с упражнения в малки групи.

На 16.02.2010 г. беше проведен еднодневен тренинг за четиринадесет професионалисти в мотивационно интервюиране, продължаващо обучение за напреднали. Целта на проведения тренинг беше да се обсъдят най – честите затруднения, които срещат професионалистите при работа с МИ, новите моменти, практики и изследвания в областта на мотивационното интервюиране. 
     
 
Проведен тренинг „Мотивационно интервюиране – подготовка на хората за промяна” – второ ниво за напреднали” 07.11. – 09.11.2008г
 
     
     
 
Обща информация за мотивационното интервю като метод за работа с клиенти:

През последното десетилетие, разработената от американския психолог Бил Милър и британеца Стивън Ролник психотерапевтична методика на Мотивационното Интервюиране придоби статута на една от най-ефективните съвременни школи в психотерапията. Това в най-голяма степен се дължи на нейните успехи с пациенти, които досега традиционно са се считали за много трудни или даже невъзможни за промяна – пациенти с различни зависимости, хората от системата на наказателното право, хората с хронични соматични заболявания и всички други, при които позитивната промяна се е заклещила в непреодолимата на пръв поглед дилема на често остро изживяваната вътрешна двойственост (наричана в психологията – амбивалентност) – „От една страна - искам да се променя, но от друга и не искам да се променя”, „Усещам, че сегашното ми положение е ужасно, но от друга страна то си има и своите хубави страни и в него ми е познато и уютно”.
Тези успехи доведоха до това, че в САЩ, а в редица страни на Западна Европа, в тези области Мотивационното интервюиране е станало задължителен елемент в терапевтичния арсенал на лечебните програми и служби, а често и условие за получаването на държавно и/или общинско финансиране.
В България, Мотивационното интервюиране е познато вече цяло десетилетие, но досега то се практикуваше от няколко души в 1-2 лечебни служби и то само в столицата – София.
Проведената през 2007 година в София редовна годишна среща на обучителите по Мотивационно интервюиране от цял свят и личното присъствие на доайените – професорите Милър и Ролник бе много силен катализатор на засиления широк интерес към тази психотерапевтична технология.
През цялата 2008 година се проведоха редица обучителни семинари, като въвеждащо ниво в Мотивационното интервюиране, в което участваха професионалисти от цялата страна.


Протичане на обучението:

Предимство при провеждането на този тренинг беше, че наистина се приложиха интерактивните методи на обучение, т.е. а използва се потенциала на отношенията между членовете на групата и на групата към треньорите. Съществуваше двупосочна комуникация и участие на членовете на групата в действието, като те имаха по – голям дял при взимането на решения и поемането на отговорност.
Имаше правилно разпределение на времето между теоретичната подготовка на участниците и емоционалните им преживявания, самонаблюдението, обратната връзка и усвояването на социално поведение.
Основен лектор на семинара беше Ерик Книфстръом от Малмъо – Швеция, а от българска страна - д-р Георги Василев от Български Институт по Зависимости, който проведе обучението на въвеждащо ниво.
Основната цел на семинара беше да продължи създаването на първоначалната мрежа от хора и институции използващи Мотивационното интервюиране в своята работа, както и разработването и утвърждаването на стандартна система за обучение и супервизия, което ще позволи неговото масово навлизане и ефективно използване в цялата страна.


Основни теми в обучението:

 1. Духът на мотивационното интервю.
 2. Основни принципи на мотивационното интервюиране:
 3. Предизвикване на говорене, насочено към промяна:
 4. Готовност за ангажиране /промяна?
 5. Уговаряне на Плана за Промяна
 6. Справяне с говоренето в полза на запазване на статуквото :
 7. Резистентност .
 8. Справяне с Резистентността
В тренинга взеха участие 22 професионалисти от София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Благоевград, които ще мултиплицират използването на МИ в тези градове.

Оценка на обучението :

Изключително сме радостни от факта, че участниците в обучението оцениха високо организацията и начина на протичане на самия тренинг.
Участниците споделиха още, че :
 • Тренингът е оправдал очакванията им;
 • Усвоените знания са изключително полезни за изпълнение на професионалните ангажименти на участниците .;
 • Представянето и на двамата лектори е оценено изключително високо, като аудиторията е впечатлена от добрия работен синхрон между двамата;
 • Почти всички участници са заявили, че желаят да продължат обучението си в мотивационно интервюиране.
Репортаж за проведения тренинг беше излъчен и по BTV .

Снимки от протичането на семинара можете да видите тук.
 
   
     
     
   
   
 
 
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg