Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Обучение Семинари  
  TAIEX семинар    
     
     
 
На 28 и 29 ноември 2007 г. в хотел "Света София" в гр. София се състоя международният Регионален семинар по намаляване на търсенето на наркотици в Югоизточна Европа: обмен на информация върху общите постижения, добрите практики и възможностите за регионално сътрудничество, организиран от Европейската комисия със съдействието на НЦН и МЗ. В него взеха участие експерти от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска, Черна гора, както и представители на EMCDDA.
 
     
  Цел на срещата  
     
  Това е третата среща от поредица семинари, организирани от Европейската Комисия в сътрудничество със страни от Южноевропейския регион. Предишните семинари в Скопие и Дубровник бяха фокусирани съответно върху Националните стратегии по наркотиците във връзка със Стратегията на Европейския Съюз и Плана за действие 2005-2012 и влизането в сила на правни мерки и изпълнението на законодателството по синтетичните дроги и прекурсорите. Този семинар беше фокусиран върху темата за намаляване на търсенето.

Презентациите на експертите от няколко европейски страни – България, Гърция, Италия и Хърватска подчертаха практиките в полето на намаляване на търсенето като лечението в затворите, намаляване на вредите и измерването в превенцията.
Една от сесиите се фокусираше върху основните принципи на сътрудничество между силите на закона (полицията / съдебното право) и услугите по намаляване на търсенето (лечение и социална рехабилитация / намаляване на вредите).

Срещата целеше също така да изследва възможностите за практическо сътрудничество между службите и институциите, работещи в полето на намаляване на търсенето в страните от Югоизточна Европа, за да подобри обменът на информация и добрите практики.
 
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg