Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Обучение Семинари  
  Оценка на ефективността на лечебни програми    
     
     
 
В периода 25 - 27 юни 2007г. в гр. София, в сградата на Националния център по наркомании, се проведе обучение на тема: "Мониторинг и оценка на ефективността на лечебни програми", с гост – лектори от гръцката организация "КEТHЕА". Обучението беше организирано в изпълнение на оперативна цел "Осигуряване качеството на метадоновите поддържащи програми" по Националната програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Р. България 2006 - 2008г. В резултат на проведения семинар бяха обучени 24 професионалисти от държавни институции и неправителствени организации, работещи по проблемите на наркоманиите.
 
     
  ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА  
     
  Понеделник – 25.06.2007г.  
     
 
10.00 – 11.00 Мониторинг: Аспекти на методологията
11.00 – 11.30 Почивка
11.30 – 13.00 Преглед на инструментите за мониторинг
 
     
 

Вторник – 26.06.2007г.

 
     
 
14.00 – 15.15 Изработване на инструменти за мониторинг: практически аспекти и екипна работа
15.15 – 15.30 Почивка
15.30 – 17.30 Оценка на терапевтични програми
 
     
  Сряда – 27.06.2007г.  
     
 
09.00 – 10.30 Оценка: Практически аспекти и екипна работа
10.30 – 10.45 Почивка
10.45 – 11.30 Инструменти за оценка
11.30 – 12.15
Инструменти за други таргетни групи: индекси за структурирано фамилно интервю; удовлетвореност на клиента; удовлетвореност на персонала; изследване на публичния имидж на програмата
12.15 – 12.30 Почивка
12.30 – 13.30 Разглеждане на случаи
13.30 – 14.00 Обедна почивка
14.00 – 14.30 Обратна връзка, планиране, закриване на семинара
 
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg