Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало За НЦН Регистри  
  Регистър 1    
     
 
Регистър на лечебните заведения в страната, които осъществяват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества по реда на Наредба №24 от 31.10.2000г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества.
 
     
     
  Списък на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди ¹  
     
     
 
 
 

Програма към / Ръководител

Адрес, телефон и
е-mail

Работно време на програмата

Брой места за лечение с метадон

Брой места за лечение със субститол

Брой места за лечение с бупренорфин

 

БЛАГОЕВГРАД

         

1.

ЕТ ”ИПСИМП по Психиатрия – Хоризонти – д-р Мариан Силяновски”

Д-р Мариан Силяновски

гр. Благоевград,
ул. „Иван Михайлов” № 48
тел. 073/833563
GSM: 0885158758;
0884225515

от понеделник до петък
от 14.00ч. до 18.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

50

-

-

 
 

БУРГАС

         

2.

EТ ”Д-р Антоанета Кумбиева – ИПСПМП”

Д-р Антоанета Кумбиева

гр. Бургас,
ул. ” Хан Крум” № 28,
сградата на ”МЦ I – Бургас”
ЕООД, каб. № 205, 206, 207

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 16.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

97

2

-

3.

„Медицински център –
Алфеус – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ” ООД

Д-р Румяна Бонева

гр. Бургас,
ул.  "Г.С.Раковски" № 40

от понеделник до петък
от 9.00ч. до 13.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

85

5

5

 
 

ВАРНА

         

4.

„Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина”

Доц. д-р Христо Кожухаров

гр. Варна,
ул. "Мануш войвода" № 11А,
тел. 052 978 222,
0897 82 16 01

от понеделник до петък
от 7.00ч. до 14.30ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.30ч.

100

-

-

5.

„Медицински център – Терапия 2007 – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ” ООД

Д-р Димитър Василев

гр. Варна,
ж.к. „Младост”, бул. „Република”, корпус В, ет. 5, каб. 524 и 525, ет. 6, каб. 616, 617, 618
тел. 052/ 55 57 25

e-mail: terapia2007@abv.bg

от понеделник до петък
от 11.30ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 14.00ч. до 17.30ч.

80

5

5

 
 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

         

6.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД

Д-р Крум Йорданов

Гр. Велико Търново
ул. “Бузлуджа“ № 1

от понеделник до петък
от 7.30ч. до 13.30ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

40

-

-

 
 

ВИДИН

         

7.

„АСМП–П-ИП-Канчелов Видин” ЕООД

Д-р Румен Димитров

гр. Видин
ул. "Хан Аспарух" № 29
GSM 0888311872

от понеделник до петък
от 14.00ч. до 18.00ч.
събота и неделя
от 8.00ч. до 12.00ч.

65

2

1

 
 

ВРАЦА

         

8.

Медицински център „Здраве” ООД

Д-р Боянка Китова

гр. Враца,
ул. “Никола Вапцаров“
Втора поликлиника, ет. 1

от понеделник до петък
от 8.30ч. до 16.00ч.
събота
от 8.30ч. до 12.00ч.
неделя
от 9.00ч. до 10.00ч.

90

60

-

9.

„Център за психично здраве - Враца” ЕООД

Д-р Надя Иванова

гр. Враца,
ул. „Беласица” № 1,
тел. 092/66 50 75
тел. 092/66 32 07

от понеделник до петък
от 7.30ч. до 14.30ч.
събота и неделя
от 09.00ч. до 11.00ч.

100

-

-

 
 

ДОБРИЧ

         

10.

„Център за психично здраве – д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД

Д-р Маргарита Станчева Новоселска

Гр. Добрич
ул. „Панайот Хитов” № 24
058/60 26 55

e-mail: odpzs_dobrich@abv.bg

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 13.30ч. до 18.30ч.

70

-

-

 
 

КЮСТЕНДИЛ

         

11.

„АИСПМП – д-р Александър Ангелов” ЕООД

Д-р Здравка Кертева

гр. Кюстендил
ул. "Мориц Леви" № 3
GSM 0889080815

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

70

10

-

 
 

ЛОВЕЧ

         

12.

ЕТ “Велислава Мартинова – АСМП по ИПП”

Д-р Велислава Мартинова

гр. Ловеч,
ул. “Стефан Караджа“ № 3
068/603 590

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 18.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.

85

5

-

 
 

ПАЗАРДЖИК

         

13.

Държавна психиатрична болница-Пазарджик

Д-р Дора Атанасова

гр. Пазарджик,
ул. „Болнична” № 28
034/44 88 12

от понеделник до петък
от 10.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

60

-

-

 
 

ПЛОВДИВ

         

14.

„Център за психично здраве – Пловдив” ЕООД

Д-р Никола Панайотов

гр. Пловдив,
бул. “Пещерско шосе” № 68
тел. 032/64 32 84
032/ 64 32 41
кв. „Столипиново”
ул. „ Пламък” № 2

e-mail: psichodis@abv.bg

от понеделник до петък
от 7.00ч. до 14.30ч.
събота и неделя
от 7.00ч. до 14.00ч.

в кв. „Столипиново”
от понеделник до петък
от 7.30ч. до 15.30ч.
събота и неделя
от 8.00ч. до 14.00ч.

340

-

-

15.

„Д-р Стелян Лазаров – Амбулатория  за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия 2010” ЕООД

Д-р Стелян Лазаров

гр. Пловдив,
ул. „Скопие” № 1А, вх. Б, ет. 2, офис 1
тел. 032/67 06 62

от понеделник до петък
от 9.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

194

5

-

16.

„АГПСПП – Филипополис„ ООД

Д-р Люба Хаджийска

гр. Пловдив,
ул. „Васил Априлов„ № 9,
ет. 2, кабинети № 3 и № 4
ет. 4, кабинет № 2
тел. 032/64 38 16

от понеделник до петък
от 9.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 12.00ч.
и от 15.00ч. до 17.00ч.

245

-

-

17.

„Д-р Фаня Танева-Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по психиатрия” ЕООД

Д-р Фаня Танева

гр. Пловдив,
ул. "Любен Каравелов" № 5, ет. 3, каб. 30 и 31
и ул. "Никола Козлев" № 8, ет. 1, каб. 1

GSM: 0896 720 898

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 12.00ч.
събота и неделя
от 8.00ч. до 10.00ч.

50

-

-

18.

ЕТ „Д-р Венчеслава Димитрова –Амбулатория за индивидуална практика за специализирана психиатрична помощ”

Д-р Венчеслава Димитрова – Желева

гр. Пловдив,
ул. „Тодор Бурмов” № 3
тел. 032/62 39 39
факс: 032/67 20 74

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 13.00ч. до 15.00ч.

70

2

-

 
 

РУСЕ

         

19.

„Център за психично здраве – Русе” ЕООД

Д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова

гр. Русе
ул. „Борисова” № 36,
тел. 082/845 379

от понеделник до петък
от 7.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.30ч.

150

-

-

 
 

СОФИЯ

         

20.

„Групова практика за извънболнична специализирана медицинска помощ – психиатрична Надежда” ООД

Д-р Мира Алтънкова

гр. София,
ул. "Сърч" № 10-12,
тел. 953 36 43

e-mail: altankova@praktika-nadejda.com

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 15.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

120

25

-

21.

„Доверие за здраве – Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ” ООД

Д-р Малин Стоянов

гр. София,
ул. „Найчо Цанов” № 209,
тел. 920 30 34

понеделник,сряда,петък
от 7.00ч. до 14.00ч.
вторник, четвъртък
от 12.30 до 19.30ч.
събота и неделя
от 09:30ч. до 12.30ч.

175

15

5

22.

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм

Д-р Борислава Пеева

гр. София,
 ул. „Пиротска” № 117,
тел. 931 61 09

от понеделник до петък
от 7.30ч. до 19.00ч.
събота и неделя
от 8.00ч. до 12.00ч.

349

-

-

23.

ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана психиатрична медицинска помощ – д-р Александър Канчелов”

Д-р Александър Канчелов

гр. София,
ул. „Дунав” № 34
тел. 865 51 48

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 13.00ч.

235

4

1

24.

МЦ „Хоризонт – Амбулатория за извънболнична специализирана медицинска помощ” ООД, гр. София

Д-р Даниела Алексиева

гр. София,
ул. „Болград” № 5,
тел./факс 963 32 80

от понеделник до петък
от 9.00ч. до 17.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.00ч.

198

-

-

25.

„Център за психично здраве – София област” ЕООД

Д-р Емил Грашнов

гр. София,
бул. „Сливница” № 309 и
ул. „Ришки проход” № 1

от понеделник до петък
от 6.00ч. до 13.00ч.
събота и неделя
от 8.00ч. до 11.00ч.

101

-

-

26.

„Групова практика за извънболнична специализирана психиатрична помощ – Коев и сие” ООД

Д-р Георги Коев

гр. София,
ул. "Веслец" № 30

от понеделник до петък
от 13.30ч. до 20.30ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.00ч.

130

14

5

27.

EТ “ ИПСМП – д-р Боряна Екова”

Д-р Боряна Екова

гр.София,
бул. “ Сливница “ № 309

от понеделник до петък
от 13.30ч. до 20.30ч.
събота и неделя
от 11.00ч. до 14.30ч.

236

-

-

28.

„Здраве 2010 – АГПСМП по Психиатрия” ООД

Д-р Даниела Ангелова

гр. София,
Район „Люлин”, ДКЦ – XII

от понеделник до петък
от 13.30ч. до 20.30ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.00ч.

120

-

-

29.

”АИСПМП – д-р Александър Ангелов” ЕООД

Д-р Александър Ангелов

гр. София,
район „Възраждане”,
ж.к. „Зона Б-5-3”,
бл. 25, вх. 1,
тел. 987 46 91

от понеделник до петък
от 13.00ч. до 20.00ч.
събота и неделя
от 10.00ч. до 13.00ч.

80

70

-

 
 

СТАРА ЗАГОРА

         

30.

„Бонклиникс – ГПСПМП” ООД

Д-р Николай Николов

гр. Стара Загора,
ул. „Гурко” № 66, ет. 1

от понеделник до петък
от 8.00ч. до 15.00ч.
събота и неделя
от 9.00ч. до 12.00ч.

75

3

2

31.

„АГПСМП- д-р Тинка Начева” ООД

Д-р Тинка Начева

гр. Стара Загора,
ул. "Хаджи Димитър Асенов" № 80, вх. 1,ет. 1
GSM: 0886641694

от понеделник до петък
от 15.00ч. до 18.30ч.
събота и неделя
от 15.00ч. до 17.00ч.

85

-

-

 
 
 

ОБЩ БРОЙ: 4 196

 

3 945

227

24

 
     
  ¹ Данни към 04.2017 г.  
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg