Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Въпросници за скрининг, оценка и коморбидност за зависимости    
     
     
 

21.08.2013г.

CAADID Част I: История
изтегли
CAADID Част II: Диагностични критерии изтегли
CAADID Part I: History изтегли
CAADID Part II: Diagnostic Criteria изтегли
Европейски индекс за оценка степента на зависимост EuropASI изтегли
EuropASI: Форма за провеждане на интервю изтегли
Често срещани въпроси и грешки в изследваните проблемни области изтегли
 
     
     
 
Информирано съгласие за участие в изследването изтегли
Скрийнинг изтегли
Самооценъчна скала за възрастни със СДВХ (ASRS версия 1.1)
Списък за бърза проверка на симптоми
изтегли
SCID – II Версия 2.0 (за DSM-IV изтегли
Голям депресивен епизод изтегли
(Хипо) маниен епизод изтегли
Злоупотреба и зависимост от алкохол изтегли
Антисоциално личностово разстройство (при нужда) изтегли
Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност изтегли
Самооценъчна скала за възрастни със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност изтегли
Инструкции за MINI Plus изтегли
Инструкции за SCID II: Гранично личностово разстройство изтегли
 
     
     
 
AUDIT (Скрининг - въпросник за проблеми, свързани с употребата на алкохол) изтегли
CAGE(клетка) изтегли
Алгоритъм въпросник CRAFFT изтегли
Въпросник CRAFFT изтегли
DAST –10 Въпросник за употреба на наркотици изтегли
DAST –20 Тест за употреба на психоактивни вещества) изтегли
 
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2018. Всички права запазени. design&support: www.need.bg