Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Профил на купувача    
     
     
 

Процедури по реда на ЗОП

Покана до определени лица

Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и употреба на психоактивни вещества“ по 9 обособени позиции - за обособени позиции №3, №4, №7 и №8 от предмета на поръчката

02.10.2018 г., 15:10 ч.

Договор - позиция 7

20.09.2018 г., 17:30 ч.

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

05.09.2018 г., 17:30 ч.

Покана - Алфа Рисърч

Покана - Галъп Интернешънъл

Покана - Глобал Метрикс

Покана - Екзакта Рисърч

Покана - Маркет Линкс

Покана - Сова 5

прочети повече

Обяви за събиране на оферти

Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и употреба на психоактивни вещества“ по 2 обособени позиции

30.10.2018 г., 17:17 ч.

Договор №36 Сова 5 АД

Предмет на поръчката

Предложение за изпълнение 1-20 стр.

Предложение за изпълнение 21-40 стр.

Анкетьорски екип

Договор №35 Глобал Метрикс ЕООД

11.10.2018 г., 17:15 ч.

Протокол

02.10.2018 г., 14:40 ч.

Информация за удължаване срока за оферти

21.09.2018 г., 16:35 ч.

Обява

Информация за обява

Документация за участие


Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и употреба на психоактивни вещества“ по 9 обособени позиции

02.10.2018 г., 14:50 ч.

Предложение N2

Договор N24 позиция N2

Предложение N9

Договор N25 позиция N9

Предложение N5

Договор N26 позиция N5

Предложение N6

Договор N27 позиция N6

Предложение N1

Договор N29 позиция N1

Технически спецификации

04.09.2018 г., 12:00 ч.

Протокол

14.08.2018 г., 10:30 ч.

Удължаване на срока за подаване на оферти

03.08.2018 г., 17:30 ч.

Обява

Информация за обява

Документация за участие


Провеждане на социологически проучвания

23.08.2017г.

Обява

Информация за обява

Документация за участие

29.08.2017г.

Разяснение 1

30.08.2017г.

Разяснение 2

15.09.2017г.

Протокол

19.10.2017г.

Договор №06 Алфа Рисърч ООД 12.10.2017г.

Договор №07 Естат ООД 12.10.2017г.

Договор №08 Естат ООД 12.10.2017г.

Договор №09 Глобал Метрикс ЕООД 12.10.2017г.

Договор №10 Глобал Метрикс ЕООД 12.10.2017г.

прочети повече

Провеждане на социологически проучвания "Нагласи и употреба на психоактивни вещества" по 6 обособени позиции

17.08.2016г.

Документация (.pdf)

Решение за откриване на процедура (.pdf)

Обявление за поръчка (.pdf)

Документация (пълна - .docx)

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки - ЕЕДОП (.doc)

Агенция по обществени поръчки - АОП

24.08.2016г.

Разяснение No: 1

26.08.2016г.

Разяснение No: 2

15.09.2016г.

Протокол" по Чл. 54, ал.7 от ППЗОП - страница 1

Протокол" по Чл. 54, ал.7 от ППЗОП - страница 2

Протокол" по Чл. 54, ал.7 от ППЗОП - страница 3

Протокол" по Чл. 54, ал.7 от ППЗОП - страница 4

20.09.2016г.

Съобщение На основание чл. 57, ап. З от ППЗОП за отваряне на плика с "Предлагана цена"

14.10.2016г.

Протокол и РЕШЕНИЕ от работата на комисията

13.12.2016г.

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

21.06.2017г.

Договор №20 18.11.2016 Агенция Стратегма ООД

Договор №21 18.11.2016 Естат Метрикс ДЗЗД

Договор №22 18.11.2016 Маркет Линкс ООД

Договор №23 18.11.2016 Сова 5 АД

10.03.2017г.

Обявления за приключване на договори:

Агенция Стратегма ООД

Маркет Линкс ООД

Обединение Естат Метрикс

Сова 5 АД

прочети повече

Процедури по чл. 14, ал. 4 от ЗОП

Процедури по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана за участие в обществена поръчка с предмет "Статистическа обработка и изготвяне на специализиран анализ по метода Capture-Recapture за оценка на броя на проблемно употребяващи наркотични вещества в България"

05.12.2016г.

ПОКАНА (.pdf)

Приложения към поканата:
Образец на "Предлагани ценови параметри" и Образец на "Предложение за изпълнение на поръчката" (.pdf)

16.06.2017г.

Протокол

Договор

прочети повече

Покана за участие в обществена поръчка с предмет "Отпечатване на материали на Национален фокусен център за наркотици и наркомании"

12.10.2016г.

ПОКАНА (.pdf)

18.10.2016г.

Съобщение до всички заинтересовани лица (.pdf)

02.11.2016г.

Протокол и решение от работата на комисията (.pdf)

16.06.2017г.

Договор - позиция 1

Договор - позиция 3

Договор - позиция 6

Договор - позиция 7

прочети повече

Покана за участие в обществена поръчка с предмет "Провеждане на обучения съгласно утвърдения План за обученията в Дирекция "МРКДНТН" през 2016г."

28.09.2016г.

ПОКАНА (.pdf)

02.11.2016г.

Протокол и решение от работата на комисията (.pdf)

16.06.2017г.

Договор - ЦРР

прочети повече

Процедури по чл. 90, ал.1 от ЗОП

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

27.03.2018г.

АОП - чл. 230 (.pdf)

31.03.2017г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП (.pdf)

прочети повече
 
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2018. Всички права запазени. design&support: www.need.bg