Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Превенция на злоупотребата с вещества основано на науката: Упътване
 
 
 
     
     
 
Книжката очертава риска и предпазните фактори които спомагат да се определи уязвимостта на даден индивид към злоупотреба с вещества. Тя изследва също така качествените и количествени стратегии на CSAP за оценка на съществуващите програми за превенция на злоупотребата с вещества и разработване на научно защитими най-добри практики. Това е една от серията продукти, разработени да помогнат на ключови залагащи структури и оценка на научна защитими програми.

Превенция на употребата на дрога сред деца и юноши
Научен пътеводител за родители, учители и лидери в общността

NIDA Превантивни принципи
Принципите изброени в документа са резултат от дълго проучване върху произхода на поведението при злоупотреба на дрога и общите елементи на ефективните превантивни програми.

ONDCP Превантивни принципи
Следните 15 принципа и упътвания са взети от литературните прегледи и упътвания, подкрепени от федералните департаменти по образование, правосъдие и здравни и човешки услуги както и ONDCP.

Определяне на ефективни програми за превенция на дрогата: Какво работи?
Tobler Research Associates провежда системен преглед на проучванията, изследвайки ефективността на превантивните програми при злоупотреба с тютюн и вещества.

Vejledning for modelkommunerne I Narkoen ud af byen
Датски упътвания за превенция базирана в общността.

От безцелно действие до професионално развитие!
Увод към оценката на превантивната работа, извършена от практици и консултанти.
 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg