Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Стъпка 3 : Избор на стратегии и начин на поднасяне
 
 
 
     
   
     
 
Важността на тази стъпка се основава на съгласуването на теоритичната Ви рамка (Стъпка 2a) и неодходимостта от оценка (Стъпка 1) с наличните Ви ресурси и възможно най- добрите стратегии (Стъпка 3). От изключително значение е Вие и вашият екип да концентрирате усилията си върху онова, от което наистина имате нужда и което реално можете да постигнете. Това ще Ви предпази от необмислени действия, за които капацитета както на Вашия екип така и на вашите финансови източници може да се окаже недостатъчен. Например включването на семейството като допълнителен компонент в програмата за училищна превенция е стратегически трудно и изисква мобилизирането на много ресурси;също така подкрепата на медиите е доста скъпо начинание въпреки, че е важно да се инкорпорират тези компоненти.

Също така на този етап трябва да решите какъв вид оценка ще правите и дали изобщо ще правите такава.
Често се случва ресурсите на потенциалните партьори да не са напълно оползотворени и на тази база да се води конкурентна борба за тях в рамките на една и съща общност.От друга страна понякога програмите включват само координация! Веднъж като поставите координационната структура на програмата като “платформа на превенцията” бъдете сигурни, че детайлите, решенията и съдържанието са вече съгласувани и дефинирани.
Така че помослете и открито дискутирайте следните ключови момента:

Предоставяне:
 • Възнамврявате ли методологията да е интерактивна? (Това изисква по- интензивно обучение и по- високо квалифицирани учители.)
 • Ако превенцията е предназначена за училищата, планирате ли да обучите всички учители (интегрирен подход) или планирате да приложите структурирана програма за превенция (обучавате само няколко мотивирани доброволци от учителите)? Последното изисква далеч по- малко ресурси за същото ново на ефективност.
 • Обучението в различни умения в класните стаи не е просто говорене/ преподаване на умения ! Интерактивното обучение се нуждае от ресурси.
 • Планирате ли да използвате или да добавите основани на равнопоставеност подходи ? Съпоставете ползите с необходомостите и клопките на стрстегията.
Посочен ли е обсега на интервенция, той селективен ли е или универсален или е комбиниран?

Пречки
 • Преди да приложите интервенцията предвидете и опишете пречките, които е най- вероятно да възникнат.
 • След това напишете вероятното решение на всяка една от тях.
Ресурси
 • Планирани ресурси: доброволци, студенти (да помагат с въпросниците), ресурси на общностите
 • Определете бюджета си и материалните си ресурси.
 • Направете списък с броя на привлечените професионалисти и тяхната кфалификация както и времето, което могат да отелят на програмата.
 • Определете професионалните, финансовите и стратегическите ресурси и генерирайте идеи за осъществяване на оценка.
 • Регистрирайте локалните източници на финансиране или на друг вид подкрепа. Помнете, че структурата на PERK Ви дава възможност да кандидатствате за финансиране.
Координация
 • Проверете (на общността) готовността: наличната подкрепа, както и потенциалните съпротиви
 • Откриите други структури (центрове за превенция, NGOs) или програми за превенция които са насочени към същите рискови фактори: те кои подходи използват? Към кои рискови групи са насочени? Какви са общите интереси на базата, на които може да си сътрудничите? Можете ли да създадете с тях работен/координационен комитет, за да избегнете евентуално застъпване?
 • Можете ли да извлечете полза от съществуващите програми? Те подходящи ли са за Вашата целева популация или сетинг?
Сега може да съсредоточите усилията си върху това, което е постижимо и най- ефективно и можете да потберете ефективно и реализуемо съдържание от съществуващите програми ако не желаете да тепърва да създавате сеой собствен подход.

Въпроси от ръководството на EMCDDA за оценка
Проблем I
 • Какъв екип ще провежда интервенцията и каква е изискваната квалификация?
 • Колко от времето на всеки един от тези хора ще отнеме интервенцията?
 • Какви допълнителни ресурси са налични (хора, организации, стаи, материали, тн.)?
 • Какво може да затрудни приложението или оценката (пречки)?
 • Запознати ли сте с други подибни интервенции? Планирате ли да си сътрудничите с тях?
Проблем II
 • Планирана ли е оценка на процеса?
 • Какви ресурси имате, за да реализирате такава оценка?
 • Кой ще провежда тази оценка?
Проблем III
 • Планирана ли е оценка на резултатите?
 • Какви ресурси имате, за да реализирате такава оценка?
 • Кой ще провежда тази оценка?
В най- добрия случай, в края на тази стъпка ще сте постигнали следното:
 • Имате йерархия на желаното съдържание, райони и сетинги, които искате да покриете и това Ви дава възможност да поставите преоритетните си цели и да съчетаете планирането с реалистични цели.
 • Ще имате оценка на размера и потенциала на човешките и финансовите си ресурси.
 • Ще сте направили карта на ресурсите, която включва всички релевантни външни акт ь ори, програми,институции и сутрудници.
 • Ще сте оценка на възможностита за сътрудничество или поне координация с други страни.
 • Изяснени са споразуменията със сътрудниците за кои роли разписанията и отговорностите за дейностите са точно фиксирани и обяснени.
Проблеми, които ще срещнете, ако тази фаза не е проведена правилно:
 • Може да сте си поставили нереалистични цели и съдържание, които са трудно постижими.
 • Може да сте си създали очаквания, които не можете да оправдаете.
 • Може да се окаже, че екипът Ви е фрустриран и е с burn out.
 • Може да има застъпване с други интервенции в същата област като резултат от липсата на координация или дори излишна конкуренция.
 • Може да има пропуски при реализирането и в логистиката на интервенцията поради лошо дефинирани отговорности за съдържанието, напр.може да сте планирали интервенция, която се състои само от “сътрудничество” и “съставяне на мрежа”. 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg