Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Стъпка 3 : Избор на стратегии и начин на поднасяне
 
 
 
     
   
     
 
Ефективността на Вашата интервенция до голяма степен зависи от това по какъв начин избраните компоненти достигат до целевите групи и в каква среда. Тук ще обсъдим условията необходими за успешното осъществяване на интервенцията.

Среда
Структурираните програми за превенция, базирани на различни помагала и наръчници са най- добре приложими в училищна обстановка тъй като съдействат за един продължителен контакт при стабилни условия. В рамките на семейството като среда за извършване на превенцията ще бъде трудно да се включат и родителите (особено тези в риск). Най- трудната среда за установяване и поддъжане на контакт с уязвимите целеви групи са различните общности, младежките партита и групи.
Методите на предоставяне на превенцията трябва да са съобразени с особеностите на тези сетинги.
Ето няколко примера за такива методи:
Мас медиите са типичен пример за предоставяне на универсална превенция на големи целеви групи.Цеността на този метод обаче е само в предоставянето на информация и повишаване на съзнанието.
Алтернативата на свободното време е общоизвестен метод за достигане до уязвимите групи. Тя може да бъде важно средство за поднасянето на компоненти, свързани с влиянието на обществото.
Подходи приложени от връстници се използват за превенция както в училищата така и при различни общностни групи.Такива подходи изискват включването на няколко компонента заедно с нормативните вярвания.
Осъществяването на превенцията чрез служителите на полицията е типичен (и доста оспорван) училищен подход, и има само информиращ характер.
Аутриджа е основен и много съществен метод за достигане до уязвимите млади хора.
Мотивационното интервюиране е полезна и ефективна техника особено за уязвимите групи и в нестабилна обстановка.
Изведнъж на местно ниво нарасна важността на мерките за регулация особено поради влиянието им върху нормативните вярвания и обществените норми.
Някои популярни стратегии в досегашната европейска практика за превенция показаха липса на положителни резултати като например посещения или изнасяне на лекции от “експерти” (включително полицейски служители) или дори бивши зависими,различни еднократни дейности, както и събития посветени на повишаване на съзнанието.
Във всички тези области са направени твърде малко или изобщо липсват каквито и да било проучвания и няма никакви доказателства за тяхната ефективност.

Програмно основана или “интегрирана” превенция?
Стратегията за обучение на всички учители с цел да се включи темата за превенцията във всеки предмет в училище не е показала положителни резултати и изисква много (кадрови и психологически) ресурси.Всички налични доказателства сочат, че ефективна превенция може да се постигне само чрез програмно базирани подходи. Това са само тези методи за предоставяне на превенцията, които гарантират високо ново на прецизност в приложението.
Допълнителни променливи които трябва да се вземат предвид при едно добре планирано изпълнение са интензивността – особено в относително стабилна среда каквато е училището и семейството– и степента на интерактивност. Последната е много важен фактор при почти всички компоненти на превенцията.

Въпроси от ръководството на EMCDDA за оценка на превенцията
a. Колко дълго ще продължи интервенцията?
b. Какво е планираното разписание на интервенцията (броя на активностите, тяхната продължителност и честота )?
c. Планирате ли да проверите доколко е приложима интервенцията?

В най- добрия случай, в края на тази стъпка ще сте постигнали следното:
  • Ще сте избрали най- важната среда за своята интервенция, тази в която вашата интервенция е най- вероятно да доведе до получаване на очакваните резултати.
  • Ще сте избрали най- подходящия за този сетинг метод за предоставяне на превенцията както и компонентите на програмата.
  • Вече ще имате представа за продължителността, честотата и броя на нъжните сесии.
  • Ще имате реалистична оценка за степента на необходимата интерактивност и как тя да се достигне.

Проблеми, които ще срещнете, ако тази фаза не е проведена правилно:
  • Компонентите са ефективни и дизайна е добър, но стратегията не е ефективно подадена към целевата група.
  • Интервенцията е приложена в сетинг, за който не е предназначена.
  • Принадлежността към целевата група е ниска
  • Стратегията е популярна и добре приета от властта, но най- вероятно е неефективна.
  • Стратегията за поднасяне на превенцията е твърде претенциозна, при положение, че от гледна точка на логиката са налице по- достъпни методи.

 
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg