Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
Стъпка 2а - Изясняване на целите и работните хипотези
 
 
 
     
   
     
 
На този етап се нуждаете от формулиране на обща цел за вашата интервенция и от идея за действията, чрез които тази цел ще бъде достигната
Вие и другите участници от екипа, реализиращ програмата трябва да сте наясно кои механизми ще използвате за вашата превантивна интервенция и какъв ефект се надявате че ще постигнете. Това е работната хипотеза; този етап е основен, тъй като трябва да покажете на организаторите и спонсорите на програмата, че вашата интервенция може ефективно да отговори на нуждите и проблемите идентифицирани в предишната стъпка. На този етап хората разчитат твърде много на интуиция и не подлагат на съмнение своите собствени предположения. Все пак вие се нуждаете от теоретична рамка, която да ви помогне да формулирате вашите цели.
Теориите предсказват ефектите от промяната на определени променливи. Когато доказани теории са базата за дефиниране на цели, превенцията може да бъде описана като “теоретично основана”.
В случаите, в които превантивната програма е основана на теория, начинът, по който различните компоненти отговарят на идентифицираните нужди и начинът, по който си взаимодействат компонентите, се основават на публикувани данни от изследвания. Това действа насърчително за организаторите и спонсорите на програмата и обществените лидери. Поради тази причина познаването на основните теории в областта на превенцията е необходимо и вие ще решите коя от тях отговаря най-добре на проблемите, които сте идентифицирали.

В края на тази стъпка, в най-добрия случай ще сте достигнали до следното:
 
     
 
 • Ще разбирате теорията за произхода на проблема и предложената модификация.
 • Ще сте идентифицирали причините за проблема, рисковите фактори и как проблемът може да бъде решен.
 • Интервенцията и нейния модел за промяна е обяснена и теоретично обоснована и вие ще можете да представите доказателство за това.
 • Ще сте идентифицирали какво искате да достигнете, по отношение на употребата на дроги и междинните променливи. Ще бъде осигурена кохерентност между целите и работните хипотези.
 • Прицелната група е добре дефинирана (Може да има и междинна прицелна група).
 
  Ключов въпрос на логичния модел: има ли кохерентност между избраната работна хипотеза и целите и описаните преди това нужди?
 
     
  Проблеми, които ще срещнете, ако тази фаза не е проведена коректно:  
     
 
 • Може да се сблъскате с повече съпротива от страна на вашата прицелни група поради културални несъответствия.
 • Може да не убедите финансиращите организации и организаторите на програмата в релевантността и качеството на вашия подход.
 • Може да не успеете да формулирате измерими и релевантни цели. Това излага на опасност оценката и вашата правдоподобност.

 
     
  Сходни въпроси от указанията за оценка на превенцията на ЕМСDDA:  
     
 
 1. Как интервенцията ще повлияе поведението, свързано с употреба на дроги сред основната прицелна група?
 2. Как интервенцията ще повлияе междинните променливи, директно свързани с поведението на употреба на дрога при основната прицелна група? (знания за употребата на вещества, нагласи, свързани с дрогите, стремеж към упротреба на дроги, норми)
 3. Как целите се отнасят към другите междинни променливи? (житейски умения, рискови фактори, защитни фактори, проблемно поведение, структурни промени, промени в начина на живот и културните навици)
 4. Каква е връзката между тези междинни променливи и поведението, свързано с употреба на дрога?
 5. Какви са вашите цели, свързани с междинната прицелна група?
 6. Как са свързани целите насочени към основната прицелна група и целите, насочени към междинната прицелна група?
 
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg