Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
 
PERK
 
 
 
  Начало и представяне  
     
   
     
   
     
  Какво е PERK?
Този набор от инструменти за превенция и оценка (PERK) съдържа основни принципи на превенцията, основани на доказателства, правила за планиране и полезни съвети за оценка. Също така предлага директни електронни връзки със съответната документация и справки, които могат да бъдат прехвърлени и съхранени на Вашия компютър; предполага се, че тези допълнителни материали ще бъдат особено полезни за читателите, които имат труден достъп до научна литература по превенция. За да се илюстрират теоретичните дискусии, пример за интервенция, отчасти базиран на реална житейска ситуация, дава практическа перспектива.
 
     
  За кого е предназначен?  
  PERK дава подкрепа на специалистите, които планират политиката по превенция, като примерно предлагат информация за това кои стратегии са ефективни, (основани на доказателства) или за това как да се определи дали проекта е добре планиран.
На професионалистите, които работят в областта на превенцията и на специалистите, разработващи проекти в тази насока чрез снабдяване с необходимата литература, теории, указния и инструменти за оценка.
И накрая, PERK се стреми да развие първите общи проекти за минимални принципи за превенция и стандарти за Европейския съюз, подобни на „Червената книга” на NIDA (http://www.nida.nih.gov/Prevention/Prevopen.html).
 
     
  Съдържание  
     
  Планиране  
 
ПЕРК предлага на хората, които го използват пътуване, стъпка по стъпка през етапите на развитие на интервенцията и през достъпното знание за превенцията. По пътя те могат да събират или да преглеждат идеи и предложения за това как да се направи дизайна и планирането на интервенцията и нейната оценка, зависеща разбира се на достъпните ресурси и обстановката
 
     
  Научна обосновка  
 
ПЕРК е създаден, за да разсее представата, че всичко в областта на превенцията е въпрос на експертно мнение и перспектива: сега съществува достатъчно силно доказателство и теоретична обосновка, които ориентират практиците какво трябва и какво не трябва да се разбира под термина „превенция”.
 
     
  Далновидност за реализиране на ефективни проекти  
 
ПЕРК насочва лидерите на проекти в развитието на ефективни интервенции според логическия модел; като използва подхода „стъпка по стъпка” за развитието на „оценима” превантивна интервенция, базирана на поставянето на цели, работни хипотези, съдържание и индикатори, логически основаващи се едни на други, които са вътрешно свързани и релевантни в отнасянето към проблемната ситуация. Тази логическа вътрешна връзка е също главната опора на системата EDDRA.
 
     
  Материали
 
Повечето от съставните части на този набор от инструменти за превенция и оценка, използват вече съществуващи материали в Европа или Северна Америка, които са били тествани и използвани и от много професионалисти от почти всички Щати.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support:www.need.bg