Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Партньори    
     
     
  http://www.nfp-drugs.bg/bg/ - Национален фокусен център

http://www.mh.government.bg/ - Министерство на здравеопазването

http://www.nchi.government.bg/ - Национален център по здравна информация

http://www.nsi.bg/ - Национален статистически институт

http://www.stopech.sacp.government.bg – Държавна агенция за закрила на детето

http://narkomania.start.bg/ - Български портал в областта на наркоманиите

http://www.sofiamca.org/ - Столичен превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите

http://www.ppsbg.org/ - Проект "Пеперуда" – гр. София

http://www.solidarnost-bg.org/ - Дневен Център за рехабилитация и ресоциализация на зависими "Солидарност" – гр. София

http://www.initiativeforhealth.org/ - Фондация "Инициатива за здраве"

http://antidrugbg.com/ - Майки срещу дрогата

http://www.fdbfoundation.org/ - Фондация "Свободна и демократична България"

http://www.csd.bg/ - Център за изследване на демокрацията

http://www.antidrug.hit.bg/ - Фондация "Семейство и дрога"

http://www.pic-vidin.hit.bg/ - Превантивно-информационен център - гр. Видин

http://www.horizont-bg.com – Медицински център "Хоризонт"

http://www.mcperspektives.com – Медицински център "Перспективи"

http://www.emcdda.eu.int/ - Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

http://www.nida.nih.gov/ - National Institute on Drug Abuse

http://www.who.dk/ - Световна здравна организация

http://www.decasreshtydrogata.eu/ - Сдружение „Асоциация Движение Деца срещу дрогата”
 
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg