Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
  Контакти    
     
     
 
Адрес: София 1303
  ул. "Пиротска" № 117
Телефон 02 831 90 15
E-mail: ncn@ncn-bg.org
 
     
 
 
   
     
     
  УКАЗАТЕЛ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ  
     
  *Централа - 02/931 81 14  
     
 
  Стая No ВЪТРЕШЕН ТЕЛЕФОН
ЦЕНТРАЛА

931 81 14
ДИРЕКТНИ
ТЕЛЕФОНИ
       
Директор на Национален център по наркомании д-р Пламен Попов
307
20
8 31 90 15
Факс – 832 10 47
Дирекция "Административно – стопанско и правно обслужване (АСПО)"

Директор на Д "АСПО"

319
35

Гл. Счетоводител

38
9 31 81 11

Счетоводител

33

Административен секретар

307
32
Дирекция "Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване търсенето на наркотици (МРКДНТН)"

Директор Дирекция "МРКДНТН"

305
21

Експерт, международни програми и проекти

304
47

Експерт, лечение и рехабилитация

304
47

Младши експерт лечение и рехабилитация

304
47

Експерт, обучителни програми

319
50

Специалист, социални дейности

319
50

Ръководител звено "Превенция"

318
45

Ръководител звено "Намаляване на вредите", с лаборатория

223
35
9 31 81 14

Лекар-вирусолог

221
37
9 31 81 14

Медицински лаборант

221
37
9 31 81 14

Юридически съветник

305
21
9 31 81 14
Дирекция "Национален фокусен център"

Директор Дирекция "НФЦ"

301
48
8 31 30 79

Експерт, международно сътрудничество

303
22
8 32 61 37

Експерт, международно сътрудничество

223
35
8 32 61 37

Експерт, международно сътрудничество

302
49
8 32 61 37

Експерт, международно сътрудничество

303
22
8 32 61 37

Оператор, въвеждане на данни

303
49
8 31 30 79

Център за информация, консултации и насочване

31
0884 222 553
 
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg