Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества Сдружение "Доза обич" гр. Бургас

Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества към Сдружение „Доза обич” гр. Бургас е създаден през 2007г. с цел предлагане на алтернативи за лечение на хора употребяващи наркотични вещества и техните близки.
Към Консултативно информационен център за употребяващи наркотични вещества работят професионалисти, специализирани и с опит в областта на наркоманиите и зависимостта.

Услугите, които предлага центъра са:

  • Консултиране на клиенти със зависимост към ПАВ;
  • Консултиране на техните близки;
  • Насочване към различни структури за лечение и подкрепа;
  • Насочване към специалисти – психиатър, психолог, фамилен терапевт и др.;
  • Допълнително се консултират и при нужда, клиентите се насочват към структури за социална и здравна подкрепа;
  • КИЦ предлага информация на заинтересованите професионалисти и гражданска общественост за различните видове наркотични вещества и тяхното въздействие; за структурите предлагащи помощ и подкрепа за лечение на зависимостта и производните от нея здравни, социални и психологични последици.