Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Консултативен център    
     
     
 
От 16. 11. 2007г., към НЦН, функционира Център за безплатна информация, консултация и насочване към лечебни програми.
Към 31.12.2008г. консултации са потърсили 229 души, от които:
 • Зависими / употребяващи лица – 75,
 • Родители на зависими / употребяващи ПАВ– 94
 • Приятели на употребяващи ПАВ– 18
 • Интимни партньори – 5
 • Съпруг – 2
 • Съпруга – 7
 • Роднини – 28

Проектът за изграждане и развитие на дейността на центъра е консултиран от г-н Федон Калотеракис заместник директор на КЕТЕА, Гърция.
Стремим се да бъдем полезни при осъществяването на контакта между нуждаещите се от помощ и програмите, които предлагат лечение и рехабилитация.


Нашите цели:
 • Предоставяне на информация по въпроси, свързани с употребата на психо-активни вещества
 • Улесняване на достъпа до лечение на хора, проблемно употребяващи или зависими от наркотици/алкохол и хазарт
 • Подпомагане на изграждането на мрежа между различни служби, програми и екипи, работещи в областта на зависимостите

Дейности:
 • Мотивиране на зависимите лица за включване в лечебна програма
 • Оценка на тежестта на зависимост
 • Насочване на лицата, търсещи помощ към програми, съответни на индивидуалните им нужди
 • Тестуване за кръвно-преносими инфекции ( ХИВ, СПИН, хепатити "В" и "С", сифилис)
 • Насочване към:
  • програми за детоксификация и вътре-болнични грижи
  • програми за субституиращо и поддържащо лечение
  • дневни центрове
  • терапевтични общности
  • програми за социална рехабилитация и реинтеграция
 • Консултиране на родители и близки на хора със зависимост или проблемна употреба

Нашият принцип на работа с клиенти:
 • Зачитане и уважение към потребностите на клиентите
 • Доброволност
 • Конфиденциалност
 • Анонимност


Екип:

Екипът се състои от квалифицирани психолози и психиатър, специалисти в областта на консултирането на хора със зависимо поведение, техните родители и близки. Като част от добрата практика при работа с хора, екипът работи под супервизия.Работно време

Дни от седмицата Приемно време
   
Вторник 14,00 – 19,00 часа
Сряда 14,00 – 19,00 часа
Четвъртък 14,00 – 19,00 часа


За контакти:


Адрес: ул. "Пиротска" 117, гр. София (ет. 1. кабинет 102)
Ел. адрес: r.center.ncn@gmail.com
GSM: 0884 222 553
 
     
     
     
  Повече информация - изтегли  
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg