Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Национален Фокусен Център    
     
     
  Дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация"  
     
 
През м. август 1996г. като отделно структурно звено в Националния център по наркомании беше създаден Отдел "Информация и научни изследвания".

От м. февруари 2003г. със Заповед на министъра на здравеопазването РД 09-74 от 12.02.2003г., във връзка с Решение на Националния съвет по наркотичните вещества от 3.12.2002г., както и в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003-2008г. звеното започва да изпълнява и функциите на Национален фокусен център (Focal Point) за наркотици и наркомании.

С промените в Правилника на Националния център по наркомании от 2006г. в неговата структура е създадена Дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация".
 
     
  Основните функции и задачи на Дирекцията са:  
     
 
  • Осъществява методическа подготовка, ръководство, контрол и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците.
  • Осъществява информационното осигуряване дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и на формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.
  • Представлява Република България в работата на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), като участва в техни дейности.
  • Осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици. Осъществява международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите.
  • Развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици.
  • Осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества, и последиците от нея.
  • Събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците и наркоманиите.
  • Осъществява методическо ръководство на дейността на Превантивно – информационните центрове в страната.
 
     
 
Националният фокусен център за наркотици и наркомании извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност.
 
     
  Специализиран сайт на НФЦ – Система за ранно предупреждение - EWS  
     
  http://www.nfp-drugs.bg/bg/  
     
  Европейски градове срещу наркотиците  
     
  На 05 ноември 2009 г в сградата на София прес бе представен Годишния доклад на ЕMCDDA за състоянието на проблемите с наркотиците в Европа за 2009 г.  
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg