Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Намаляване на здравните щети и лаборатория    
     
     
 
Звено "Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване на здравните и социални вреди, с лаборатория" в дирекция "Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици"
 
     
 
  1. Извършва специализирани лабораторни изследвания и експертизи, свързани с дейностите на центъра.
  2. Води регистър на лицата, които осъществяват долечебни програми.
  3. Участва в работата по подготовката на проекти на нормативни актове в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
  4. Осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
  5. Участва в обучение на студенти по проблемите в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества, по договор с висши училища.
  6. Участва в осъществяването на международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
  7. Взима участие в дейностите по организиране и провеждане на научни форуми от национално и международно значение по проблемите на намаляване на здравните и социални вреди от злоупотребата с наркотични вещества.
  8. Извършва мониторинг на дейността на програмите за намаляване на здравните щети и на долечебните програми.
  9. Участва в разработването и внедряването на долечебни програми.
 
     
 
Аутрич работа по намаляване на щетите сред инжекционно употребяващи наркотици. Практическо ръководство. - изтегли

http://www.unaids-bulgaria.org
 
     
     
  Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че лабораторията на Националния център по наркомании има следното работно време:
1. За серологични изследвания : ХИВ / СПИН, Хепатити и болести предавани по полов път:
Всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа
2. За биохимични изследвания на пациенти на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (само)
Понеделник и вторник от 8,30 до 10,30 часа.

Изследванията са безплатни.
Притежаваме високотехнологична апаратура.
Извършват се пред и след – тестови консултации от специалист.
 
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg