Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности Рехабилитация  
      
     
     
  Програми за рехабилитация на зависими от психо – активни вещества(ПАВ)  
 
 
 
Многогодишната практика на лечение на зависими от ПАВ показва, че програмите за рехабилитация са доста ефективни и успешно довеждат до свободен и качествен живот без наркотици. Програмите за рехабилитация се основават на принципа DRUG FREE и се прилагат като 24 – часови програми - Терапевтични общности, дневни програми, прилагат се успоредно с метан подържаща терапия. Основната цел на тези програми е да помогнат на зависимите да постигнат трайни промени в начина си на живот, чрез установените норми и ценности като взаимопомощ, екипна работа, честност, загриженост и уважение към другите членове, отговорност, благодарност и т.н. Друг принцип е създаване на сигурност и безопасност за участниците на програмата, което се постига със строги правила: без наркотици, без насилие или заплаха за насилие, без сексуални взаимоотношения.

Рехабилитационните програми имат различни дейности чрез които се постигат целите на програмата. Дейностите имат за цел да направят поведенчески промени, осигуряване на емоционална подкрепа, окуражаване откритите и честни взаимоотношения, взаимоотношенията на загриженост, взаимопомощ, отговорност както към себе си, така и към другите. Дейности позволяващи на участниците в програмата да упражняват нови адаптивни поведения, дейности допринасящи за тяхното самоутвърждаване.

Важна част от цялостната програма за рехабилитация е програмата за ресоциализация. Нейна основнa цел е постигнатите промени в поведението да се пренесат и утвърдят в социалния контекст. Дейностите в програмите за ресоциализация имат за цел да подкрепят социалното адаптиране, чрез емоционална подкрепа, оказване съдействие при намиране на работа, подкрепа при решаване на проблеми от емоционално и взаимоотношенческо естество.

Друга важна част от програмите за рехабилитация са програмите за родители и близки. Целта на тези програми е да включи родителите и близките на зависимия от самото начало на рехабилитационния процес. Дейностите са свързани с даване на информация за зависимостта, принципи и етапи на лечение, емоционална подкрепа и възвръщане на родителите и близките към грижа за себе си. Промяна на взаимоотношенията между семейството и зависимия към партниращи и помагащи му в процеса на рехабилитация. Цялостната рехабилитационна програма обхваща областите на личностна промяна на зависимия, социалният контекст и адаптирането към него, семейната среда като основен подкрепящ фактор.
 
     
  Списък на рехабилитационни програми в страната »  
  Мониторинг и оценка на ефективонстта на рехабилитационните програми - 2008г. - изтегли презентация  
  Консенсусно становище за препоръчителен подход при лечение на зависимости - изтегли  
     
     
  На 27.05.2009г. Националния център по наркомании организира и представи изложба от произведения на пациенти, участващи в проект "Подпомагане на терапевтичния процес чрез въвеждане на групова работа с методите на изобразителното изкуство при пациенти от Метадон подържаща програма към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм".
Проектът има важно значение за рехабилитацията и ресоциализацията на пациенти и се осъществява в сътрудничество между екипите на Национален център по наркомании и Метадон подържаща програма към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм (МПП към ДПБЛНА).
Проектът стартира през месец ноември 2008г. по инициатива на екипа на НЦН. Целта е да се подкрепи и разшири лечебния процес при работа с пациентите от МПП към ДПБЛНА, чрез въвеждане на групова работа, в която основно се ползват методите на изобразителното изкуство за терапевтични цели – Арт - терапия.
Целта на Арт – терапията е стимулиране изразяването на преживявания, чувства, идеи, мисли, чрез образно – метафоричния език на изобразителното изкуство. Споделянето им в група дава възможност на всеки да покаже приемане и разбиране на преживяванията на членовете на групата, както и своите по отношение на себе си и своята история. Арт – терапията е един от методите доказали своята ефективност при хора със зависимост, поради това, че самият акт на рисуване създава възможности за терапевтичен ефект, който не се съдържа в словесното общуване.
Това, което са постигнали пациентите, е от значение да бъде споделено с други програми, медиите и обществото, като част от процесите, свързани с лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависими лица.
 
     
  Галерия - разгледай  
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg