Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Консултативен център    
     
     
 

0800 133 22 - безплатно и анонимно

Темата наркотиците и алкохола присъства в обществото, в което живеем, както и в живота ни по различни начини. Една част от нас решават, поради различни причини, лично да се докоснат до тях, което ги изпълва със смесени чувства, които трудно се споделят с близките хора, от които сме чували колко страшно е всичко това. Така постепенно човек започва да се изолира и усамотява, а нещата стават все по - сложни. Това е част от тежките моменти в живота на всеки човек, когато има нужда от подкрепа и опора. Не си сам!

Към консултативния център от 06.07.2010 г. е открита анонимна, безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол. Линията е на Националния център по наркомании и е част от дейността по Проект № BG0011 „Слушайте детето” - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” Основната цел на консултативната линия е да подобри достъпа на хора със зависимост и техните близки от цялата страна до информация, консултиране и насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, чрез:

  • Консултации по въпроси, свързани с рисковете от употребата на психоактивни вещества;
  • Помощ и подкрепа в предприетите от клиента стъпки към промяна;
  • Кризисни интервенции;
  • Насочване към програми за лечение и психосоциална рехабилитация, функциониращи на територията на страната.

Работно време на телефонната линия:
от понеделник до петък
от 14.00 до 19.00 часа

Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”
„С финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП”

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
 
 
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg