Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало Дейности  
  Превенция    
     
     
  Дирекция „Методологическо ръководство и координация на дейностите по намаляване търсенето на наркотици“, извършва следните дейности в областта на превенция на злоупотребата с наркотични вещества:  
     
 
 1. Участва в работата по програми за превенция на злоупотребата с наркотични вещества сред различни групи от населението на национално и общинско равнище съобразно националната стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори по чл.11, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
 2. Участва в разработването и внедряването на превантивни методи и технологии.
 3. Участва в работата по подготовката на проекти на нормативни актове в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
 4. Взима участие в дейностите по извършване на научни и научно-приложни изследвания в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
 5. Осъществява следдипломно обучение на медицински специалисти и обучение на лица, работещи в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
 6. Участва в обучение на студенти по проблемите на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества, по договор с висши училища.
 7. Участва в осъществяването на международно сътрудничество и обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
 8. Взима участие в дейностите по организиране и провеждане на научни форуми от национално и международно значение по проблемите на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества.
 9. Осигурява методическо ръководство на дейността на Превантивно – информационните центрове в страната.
 
     
     
  Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се създават Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите са определени с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.  
     
 
Съгласно Правилника Общинските съвети по наркотичните вещества:.
 
     
 
 1. Разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските стратегии и програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества в общините;
 2. Ръководят и контролират дейността на Превантивните информационни центрове чрез председателя на ОбСНВ;
 3. Предлагат чрез кмета на съответната община осигуряване на финансови средства в общинския бюджет за изпълнение на общинските програми по т. 1;
 4. Отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.
 
     
 

Община

Председател

Секретар

Адрес

 

 

Име

Телефон

Име

Телефон

 

1.

Благоевград

Теменужка Любенова

073/830711

Магдалена Рахова

073/830711

Благоевград-2700,
пл. „Г. Измирлиев” 1

2.

Бургас

Славейка Николова

056/887375

Станислава Калинова

056/841391

Бургас-8000,
ул. „Александровска” 26

3.

Варна

Доц. д-р Христо Бозов

052/820117

Мартина Янева

Варна-9002,
бул. „Цар Освободител” 27

4.

Велико Търново

Ивана Веселинова
Колева-Стоянова

062/601461

Велико Търново-5000,
ул. „Димитър Найденов” 4,
кв. „Света гора"

5.

Видин

Красимира Елисеева

094/600775

Николинка Рангелова

094/600775

Видин-3700,
пл. „Бдинци” 2

6.

Враца

Красимир Богданов

092/626370

Валя Тонова

092/626370

Враца-3000,
ул. „Стефанаки Савов” 6

7.

Габрово

Габриела Йосифова

066/809818

Пепа Гайдарова

066/809818

Габрово-5300,
пл. „Възраждане” 3

8.

Добрич

Камелия Койчева

058/600577

Иванка Нанова

058/600577

Добрич-9300,
ул. „България” 12

9.

Кърджали

Сезгин Бекир

0361/67301

Нермин Мехмед

0361/67387

Кърджали-6600,
бул. „България” 41

10.

Кюстендил

Виктор Янев - зам.кмет

078/550025

Елица Кочова

078/523557

Кюстендил-2500,
пл. „Велбъжд” 1

11.

Ловеч

Пламен Петков

068/603202

Магдалена Енева

068/688311

Ловеч-5500,
ул. „Търговска” 22

12.

Монтана

Весела Коларскав

096/394202

Ваня Александрова

096/305471

Монтана-3400,
ул. „Извора” 1

13.

Пазарджик

Адриана Иванова

034/445505

Магдалена Банчева

034/445505

Пазарджик-4400,
ул. „Пейо Яворов” 5

14.

Перник

Димитрина Стоянова

076/684225

Перник-2300,
пл. „Св. Иван Рилски” 1

15.

Плевен

Катя Божикова

064/848163

д-р Александър Вичев

064/826326

Плевен-58001,
бул. „Русе” 1

16.

Пловдив

Петя Василева

032/638437

Светлозар Апостолов

032/638437

Пловдив-4000,
бул. „Руски” 86

17.

Разград

Станислава Петрова

084/661395

Разград-7200,
ул. „Никола Вапцаров” 10,
Средношколско общежитие, стая 114

18.

Русе

Албена Нинова

082/841918

Русе-7000,
ул. „Плиска” 78,
бл. „Мадара” вх. А

19.

Силистра

Денка Михайлова

086/816216

Илка Караколева

086/816239

Силистра-7500,
ул. „Симеон Велики” 33

20.

Сливен

Иван Славов

044/611100

Таня Павлова

044/662358

Сливен-8800,
ул. „Д-р Константин Стоилов” 12

21.

Смолян

Замфир Копчев

0301/67671

Мария Славчева

0301 / 85909

Смолян-4700,
бул. „България” 12

22.

София

Д-р Атанас Кондурджиев

Бистра Цонева

02/9810661

София-1000,
ул. „Московска” 33

23.

Стара Загора

Иванка Сотирова

042/614869

Радост Овагимян

042/614878

Стара Загора-6000,
бул. „Цар Симеон Велики” 107

24.

Търговище

Маринела Георгиева

0601/68779

Десислава Цанева

0601/68779

Търговище-7700,
пл. „Свобода” 1

25.

Хасково

Атанас Димитров

038/603421

Стоянка Перчемлиева

038/603393

Хасково-6300,
пл. „Общински” 1

26.

Шумен

Седат Кадир

054/800860

Станчо Станчев

054/863260

Шумен-9700,
бул. „Славянски” 17

27.

Ямбол

Иван Кърцъков

Камен Андонов

046/662940

Ямбол-8600,
ул. „Г. С. Раковски” 7

 
     
 

17.07.2012г.

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества
   
     
     
  нагоре  
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2018. Всички права запазени. design&support:www.need.bg