Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало За НЦН  
  Структура на НЦН    
     
  ДИРЕКТОР
Национален център по наркомании
 
     
     
 
Директор Дирекция "Административно-стопанско и правно обслужване"
Главен счетоводител
Административен секретар
Счетоводител
 
     
     
 
Директор Дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания, информация"
Експерт международно сътрудничество – 4 бр.
Оператор, въвеждане на данни
 
     
     
 
Директор Дирекция "Методологическо ръководство и координация на дейностите за намаляване търсенето на наркотици"
Звено "Превантивни дейности"

Ръководител звено "Превантивни дейности"


Звено "Лечебни и рехабилитационни дейности"

Ръководител звено "Лечебни и рехабилитационни дейности"
  • Експерт, международни програми и проекти
  • Експерт  (лечебни и рехабилитационни дейности)
  • Младши експерт, лечение и рехабилитация
  • Юридически съветник
  • Сътрудник, социални дейности
  • Експерт, обучителни програми

Зено " Намаляване на вредите с лаборатория"

Ръководител звено "Намаляване на вредите, с лаборатория"
  • Лекар вирусолог
  • Медицински лаборант
 
     
     
     
     
   
     
 
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
 
     
 
 
     
 
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени design&support: www.need.bg