Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
 
Етичен кодекс
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
   
   
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол
 
     
     

Националния център по наркомании създаде нова рубрика с въпросници - можете да я намерите под рубриката Обучение, ориентирана за професионалисти в областта на зависимостите за улеснение на тяхната работа. Те касаят скрининг, оценка на тежестта на зависимост и оценка на коморбидни състояния, придружаващи зависимостта от различни вещества. Ако имате желание за обучение за някой конкретен въпросник или от ключ към него подайте заявка на електонната поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org


С уважение,
Екипът на НЦН

 
     
     

Националният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) откри нов информационен сайт. В него ще намерите актуална информация по широк кръг теми, свързани с наркотиците в България. Освен това НФЦ организира проучване относно употребата на наркотици в Европа, в което участват млади хора от 7 европейски страни (България, Чехия, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Великобритания). То е финансирано от Европейската комисия и цели да се разберат по-добре някои характеристики на пазара на някои наркотици в страните от ЕС. Ако сте употребявали канабис, кокаин, екстази или амфетамини през последните 12 месеца ще Ви бъдем много благодарни, ако допринесете за тази картина. Участието в този проект е напълно доброволно и ще Ви отнеме само около 10­-15 минути. Вашата самоличност ще остане напълно анонимна, информацията е строго конфиденциална и ще бъде грижливо съхранена. Надяваме се, че ще решите да отделите малко от Вашето ценно време и ще попълните въпросника на: http://www.drugmarket.eu/ или след като посетите нашия нов информационен сайт на:
http://drugs-news.dir.bg/.
Благодарим Ви!

 
     
  Национален Център по Наркомании    
     
     
 
Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница "Простор".
 
     
 
С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.
С ПМС № 363/29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център отново е преобразуван, като от него са отделени дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.
 
     
  НЦН осъществява функциите на:  
     
 
 • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Експертен орган в областта на наркоманиите;
 • Национален фокусен център;
 • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.
 
     
 
За упражняване на тези функции Центърът извършва следните основни дейности:
 
     
 
 • разработва програми за профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различните групи от населението на национално, регионално и общинско равнище;
 • води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 • извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
 • събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти и обучение на студенти по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите.
 
     
 
Националния център по наркомании работи по следните национални програми:
 
     
 
 • Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 - 2008 г.;
 • Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 - 2008 г. (приета с Решение №1 от 05.01.2006г. на Министерския съвет).
 
     
 
Допълнителна информация за дейностите на НЦН може да намерите на следните интернет страници:
 
     
 
 • www.ncn-bg.org - сайт на Националния център по наркомании;
 • www.nfp-drugs.bg - сайт на Националния фокусен център за наркотици и наркомании
 
   
     
     
  Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол  
     
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

Учтиво Ви каним да вземете участие в акцията, посветена на проблемите на наркоманиите и алкохолизма.
На 28 август ще се състои футболен турнир "4:0 за хората" в помощ на зависими, които са взели решение да победят зависимостта си и да се завърнат към пълноценен начин на живот в обществото.

Главното послание на мероприятието е: "Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора."

В турнира ще вземат участие хора, които участват в програми за лечение и рехабилитация от наркомании и алкохолизъм, както и доброволци, посветили своя живот да помагат на хора, обхванати от клопката на зависимостта.

Очаква се да вземат участие неправителствените организации "Реванш", "Ново начало", "Билани", "Бетел", "Рето", "Солидарност", "Отвори очи", "Ренесанс", "Инициатива за здраве", "Erfolg" и "Жива".

Също така сред поканените гости на събитието: Община гр. София, ПИЦ София.

В 14:00 часа турнирът ще бъде закрит от играчи на националния отбор на България по футбол. Тяхната подкрепа и внимание към участниците в турнира ще помогне в промяната на отношението на обществото към зависимите.

Очакваме Ви на 28 август 2017г. Началото от 10:00 часа на адрес: гр. София, Студентски град, ул. "8-ми Декември" 1, Футболен комплекс "Бонсист".

Покана

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със статия на сайта на вестник "Труд" от 25.06.2017 г. със заглавие "България на пето място от страните от ЕС по смъртност от наркозависимости", позоваваща се на данни от Националния център по наркомании (НЦН), публикувани от Регионалната здравна инспекция във Велико Търново и твърдение, че "България е на пето място сред страните от ЕС с 42% смъртност на наркозависимите до 25-годишна възраст" е необходимо да посочим, че подобна информация не е предоставяна от НЦН. Подобни данни няма и в Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2016 г.), Европейски доклад по наркотиците (2017 г.) и Country Drug Report 2017, които са официалните източници на информация по тази тема.

След проверка на случая се оказа, че цитираното твърдение е разпространявано в медиите след Втора национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, която се е провела на 3 декември 2008 г. Тогава са представени данни за 2007 г. според които 21 (или 40,4%) от починалите 52 лица във връзка с употреба на наркотици са били на възраст до 24 г. включително. Но и това обаче по никакъв начин не може да бъде тълкувано като "42% от наркозависимите до 25 годишна възраст умират"
виж Приложение

Официалните публикувани актуални данни сочат следното:

През 2015 г. са регистрирани общо 17 смъртни случая във връзка с употреба на наркотици: от тях 2 (или 11,8%) са на починали на възраст до 24 г. включително. По 2 смъртни случая до тази възрастова граница се наблюдават и през 2013 и 2014 г. Преобладаващата част от починалите са на възраст от 30 до 37 години.

За сравнимост с данните на страните от ЕС броят на смъртните случаи се представя като отношение към 1 млн. души от населението на възраст 15-64 години, което в България през 2015 г. е 4,77 млн. Или 17 починали се равняват на 3,6 на 1 млн. души от населението на възраст 15-64 г. По този показател България е на много по-ниско от средното равнище за ЕС (21,3 на 1 млн. души).

Средната възраст на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотици през 2015 г. е 34,7 години.

Медианната възраст на починалите през 2015 г. е 33 години, т.е. половината от починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 33 години. Медианната възраст за мъжете също е 33 години.

Посочените данни за смъртността са от Национален статистически институт (НСИ). Тези за 2016 г. се очаква да бъдат получени през месец юли 2017 г. съобразно графика за предоставяне на данни от НСИ.

Актуалните данни по темите и проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите могат да бъдат открити на сайта на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (http://nfp-drugs.bg/) (основно секции "Новини", "Публикации" и "Downloads")

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Заповед № РД-01-192/02.06.2017 г. на министъра на здравеопазването, НЦН публикува изменената и допълнена Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти по реда на Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Учебната програма с изменения и допълнения се намира на следния линк:

Обучителна програма по Наредба № 2/20.06.2012

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании публикува критериите и показателите за оценяване на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ, представени на XI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, гр. Велико Търново, 7-9 юни 2017 г., както и формата на примерен годишен доклад.

Презентацията за критериите и показателите и формата на годишен доклад са качени на сайта на НЦН на следния линк:

Инструменти за превенция и оценка


Годишен доклад

Критериите и показателите за оценяване на годишните доклади на Превантивно-информационните центрове към ОбСНВ

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании организира обучение "Превенция и оказване на първа помощ при свръхдоза". Обучението има за цел да запознае участниците с признаците на интоксикацията при употреба на ПАВ, както и да ги подготви за превенция и оказване на първа помощ при свръхдоза.

Обучението е с продължителност 16 учебни часа и включва следните основни теми:

 • Основни категории психоактивни вещества
 • Определение за свръхдоза, толеранс
 • Превенция на свръхдоза
 • Рискови фактори за свръхдоза с опиоиди
 • Признаци на интоксикация при употреба на ПАВ
 • Методи за оказване на първа помощ при свръхдоза
 • Действие и приложение на Налоксон при свръхдоза от опиати

Лектори в обучението ще бъдат доц. д-р Маргарита Гешева, д.м., токсиколог (УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"), д-р Людмила Нейкова, д.м., токсиколог (ВМА), д-р Ана Николова, спешна медицина (УМБАЛ "Св. Анна") и експерти от НЦН.

Участниците, завършили обучението, получават Сертификат по образец, утвърден от директора на НЦН.

Обучението е предназначено за лекари, психолози, медицински сестри, социални работници и други специалисти, работещите в областта на лечението и рехабилитацията на зависимостта към наркотични вещества.

Обучението ще бъде проведено в рамките на 2 дни в периода 19-23 юни 2017 г. и може да включи до 30 участника.

Моля да потвърдите дали бихте желали да участвате в това обучение до 31.05.2017 г. в деловодството на НЦН или на e-mail: n.butorin@ncn-bg.org или ncn@ncn-bg.org.

 
     
     
     
     
  Архив "Актуално и предстоящо"

 
     
     
     
     
 
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол в страната
 
     
 
 
     
 
     
     
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени
design&support: www.need.bg