Начало : Online консултации : Партньори : Контакти : Форум : Карта на сайта: Галерия
Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София Национален Център по Наркомании - гр. София  
     
 
За НЦН
 
Структура на НЦН
 
Услуги, които предлага НЦН
 
Списъци на програми
Нормативни актове
 
Международни конвенции
 
Национални правни актове
 
Устройствен правилник
Национални програми и стратегии
Дейности
 
Превенция
 
Лечение
 
Рехабилитация
 
Намаляване на здравните щети и лаборатория
 
Национален Фокусен Център
 
Консултативни центрове
 
Безплатна Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол
Обучение
 
Курсове и програми
 
Семинари и публичност
 
Университет по зависимости
Въпросници
Доклади и информация
Полезна информация
 
Полезно за родители и
учители
 
Безплатни лабораторни изследвания
 
Лекарствени средства
 
Видове наркотични вещества и зависимости
 
PERK – инструментариум за превенция и оценка
 
Наръчник за родители
 
Информационна линия за наркотиците и интерактивен уебсайт
Сигнали за корупция и жалби на граждани
Резултати от проверка на сигналите
Профил на купувача
 
Рамкови споразумения на ЦООП към МФ
 
Предварителни обявления
 
Процедури по ЗОП
 
Архив
Кариери
 
     
  Начало  
   
   
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол
 
     
     

Националния център по наркомании създаде нова рубрика с въпросници - можете да я намерите под рубриката Обучение, ориентирана за професионалисти в областта на зависимостите за улеснение на тяхната работа. Те касаят скрининг, оценка на тежестта на зависимост и оценка на коморбидни състояния, придружаващи зависимостта от различни вещества. Ако имате желание за обучение за някой конкретен въпросник или от ключ към него подайте заявка на електонната поща на НЦН: ncn@ncn-bg.org


С уважение,
Екипът на НЦН

 
     
     

Националният фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ) откри нов информационен сайт. В него ще намерите актуална информация по широк кръг теми, свързани с наркотиците в България. Освен това НФЦ организира проучване относно употребата на наркотици в Европа, в което участват млади хора от 7 европейски страни (България, Чехия, Италия, Холандия, Португалия, Швеция и Великобритания). То е финансирано от Европейската комисия и цели да се разберат по-добре някои характеристики на пазара на някои наркотици в страните от ЕС. Ако сте употребявали канабис, кокаин, екстази или амфетамини през последните 12 месеца ще Ви бъдем много благодарни, ако допринесете за тази картина. Участието в този проект е напълно доброволно и ще Ви отнеме само около 10­-15 минути. Вашата самоличност ще остане напълно анонимна, информацията е строго конфиденциална и ще бъде грижливо съхранена. Надяваме се, че ще решите да отделите малко от Вашето ценно време и ще попълните въпросника на: http://www.drugmarket.eu/ или след като посетите нашия нов информационен сайт на:
http://drugs-news.dir.bg/.
Благодарим Ви!

 
     
  Национален Център по Наркомании    
     
     
 
Националният център по наркомании е създаден с ПМС № 14/1.02.1994г. на базата на съществуващата Клиника по зависимости към Държавната факултетска болница "Простор".
 
     
 
С ПМС № 69/19.03.2001г. НЦН е преобразуван под същото наименование и е приет нов Правилник за функциите, задачите и устройството му.
С ПМС № 363/29.12.2004 г. за структурни промени в системата на здравеопазването, Националният център отново е преобразуван, като от него са отделени дейностите по осъществяване на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на злоупотребяващи и зависими от наркотични вещества лица.
 
     
  НЦН осъществява функциите на:  
     
 
 • Орган за координация и методическо ръководство по проблемите на злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на злоупотребата с наркотични вещества, с лечение, с намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Орган за специализиран контрол на лечебната дейност по отношение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
 • Експертен орган в областта на наркоманиите;
 • Национален фокусен център;
 • Представителство на Република България в обединената европейска информационна система в областта на наркотиците и наркоманиите.
 
     
 
За упражняване на тези функции Центърът извършва следните основни дейности:
 
     
 
 • разработва програми за профилактика на злоупотребата с наркотични вещества сред различните групи от населението на национално, регионално и общинско равнище;
 • води регистър на лечебните заведения, които извършват субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • води общ национален регистър на пациентите, участващи в субституиращи и поддържащи програми за лица, зависими от наркотични вещества;
 • участва в подготовката на проекти на нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
 • извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на наркоманиите;
 • събира, обработва, анализира и разпространява информация по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти и обучение на студенти по проблемите на наркоманиите;
 • осъществява международно сътрудничество в областта на проблемите на наркоманиите.
 
     
 
Националния център по наркомании работи по следните национални програми:
 
     
 
 • Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003 - 2008 г.;
 • Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 - 2008 г. (приета с Решение №1 от 05.01.2006г. на Министерския съвет).
 
     
 
Допълнителна информация за дейностите на НЦН може да намерите на следните интернет страници:
 
     
 
 • www.ncn-bg.org - сайт на Националния център по наркомании;
 • www.nfp-drugs.bg - сайт на Националния фокусен център за наркотици и наркомании
 
   
     
     
  Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол  
     
 
 

26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици.

Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. под резолюция 42/112 и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. В световен мащаб дейностите, свързани с отбелязване на този ден, се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества. На този ден Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността. Тази година кампанията е насочена към идеята за вслушване в децата и насърчаване на техните възможности под надслов "Първо се вслушай / Да чуем децата и младежите е първата стъпка да пораснат здрави и защитени".

"Първо се вслушай" е инициатива за увеличаване на подкрепата за превенция на употребата на наркотични вещества, която се основава на науката и по този начин е ефективна инвестиция за благосъстоянието на децата и младежите, техните семейства и социалната им среда. Докато децата напредват през своето юношество, те се развиват, изследват и имат възможност да реализират своя уникален потенциал. През този период те са и много уязвими към девиантно/нездраво/ поведение, включително употреба на наркотични вещества, цигари и алкохол. За да се предпазят от тази опасност, подрастващите трябва да бадат изслушвани с топлина и загриженост, да се насърчават уменията им и да им се предоставят възможности за развитие.

Национален център по наркомании е съорганизатор на дискусионен форум по повод 26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, който ще се проведе на 30.06. и 01.07. 2016 в гр. София с участие на:

 • ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА;
 • НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 43 НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
 • ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА;
 • ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

СЪОБЩЕНИЕ

Националният център по наркомании набира кандидати за лектори за предстоящ курс на обучение за ръководители на програми за лечение с агонист и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди, при следните критерии:

 • Да имат не по-малко от 7 години практика в областта на зависимостите;
 • Да имат опит като лектори. Предимство имат лекторите с по-голям опит;
 • Възможност за обучителна дейност на място в НЦН.

За обучителен семинар 2 от същия предстоящ курс на обучение за ръководители на програми за лечение с агонист и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди:

 • Да са завършили Програма за обучение на ръководители на програми за лечение с агонист и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди и да са или били ръководители или лекуващи лекари психиатри в програми по Наредба № 2 от 20. 06. 2012 г., издадена от МЗ не по-малко от 5 години.

Програмата на обучението, утвърдена от министъра на здравеопозването, е качена на сайта на НЦН на следния линк:
Програма

Документи се приемат до 10.05.2016 г. в деловодството на НЦН.

На 19.11.2015 година Националният съвет по наркотичните вещества прие становища и анализи на националните консултанти и медицински експерти и взе решение да не се разрешава използването на марихуаната и нейните деривати за медицински цели.

За допълнителна информация:
статия в сайта на Министерство на здравеопазването

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (изд. от МЗ, обн. ДВ., бр. 42 от 29.06.2012 г.), през 2016 г. в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването.

Документи се приемат в деловодството на НЦН от 02.01.2016 г. до 15.02.2016 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 28.02.2016 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за лечение с агонисти агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Програма

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, в Националния център по наркомании ще се проведе курс за обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Документи се приемат в деловодството на НЦН от 01.03.2016 г. до 15.04.2016 г. Комисията за подбор на документи ще се произнесе до 30.04.2016 г., след което ще се обяви точната дата на започването на обучението на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества.

Програма

Национален център по наркомании

 
     
     
     
 

Националният център по наркомании обявява покана за набиране на предложения за финансиране на дейности по Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) - Стратегическа задача 3 "Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми", Задача 3.1 "Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на Национално и общинско ниво" подзадача В) "Разкриване и подобряване функционирането на мрежа от програми за психосоциална рехабилитация тип: извънболнични програми за дневни грижи, дневни центраве за психосоциална рехабилитация, програми за работещи, програми за семейства, за превенция на рецидив и резиденциални програми (вътреболнични, тип "Терапевтична общност", Минесота модел и други)":

 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 5 места за 6 месеца за програма за неопиатна зависимост
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 5 места за 6 месеца за програма за комбинирана зависимост
 • Резиденциална програма тип "Терапевтична общност" - 3 места за 6 месеца за програма за работа със зависими млади хора под 25 години
 • 6 места за 6 месеца в нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация тип "drug free"
 • 3 места за 6 месеца за програма за превенция на рецидив

Краен срок за набиране на предложенията е: 10.12.2015 година, 17.30 часа.

Информация вида програми, които ще се финансират, условията и реда за кандидатстване за финансиране може да намерите в Насоките за кандидатстване по покана за набиране на предложения за финансиране на дейности през 2015 г.

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Инструкции
Формуляр за отчет на извършените дейности
Насоки за кандидатстване

 
     
   
     
     
     
   
     
  Профил на купувача.

 
     
     
     
     
 
Консултативни центрове по зависимости към наркотични вещества и алкохол в страната
 
     
 
 
     
 
     
     
     
     
  Национален Център по Наркомании © 2007. Всички права запазени
design&support: www.need.bg